BLS Alptransit - Schweiz

BLS Alptransit - Switzerland

 

BLS Alptransit - Switzerland1Projektbeskrivning

  • Ny bastunnel genom Alperna på sträckningen Basel – Bern – Simplon för tåg med hastigheter upp till 250 km/h.

 

Kundens utmaningar:

  • Leverera en global, nyckelfärdig lösning för kraft-, signal- och telekablar, inklusive leverans, kabelförläggning och -skarvning.

 

BLS Alptransit - Switzerland Nexans utmaningar:

  • Ansvarig för alla kabelleveranser och installationer parallellt med att järnvägsspåret och kontaktledningarna anläggs.
  • 63 km 132 kV högspänningsledningar.
  • 512 km mellanspänningsnät.
  • 692 km kabel för fem optofibernät.
  • Alla tele- och elkraftskomponenter.
  • Nyckelfärdigt projekt med kontrakterade företag: Implenia, Rhomberg, Alstom, Siemens och Alcatel.
  • Hela planierngs- och ingenjörsarbetet för kabelnäten..