Odenwaldprojektet – Tyskland – Deutsche Bahn

Odenwaldbahn project - Germany - Deutsche Bahn

Odenwaldbahn project - Germany - Deutsche BahnProjekbeskrivning:

  • Ett Deutsche Bahn-projekt: modernisering av Odenwaldbanans infrastruktur till ett elektroniskt trafikstyrningssystem med GSM-R.

Kundens utmaningar:

  • Tids- och kostnadseffektiv installation av en optofiber- och kopparkabelinfrastruktur.
  • Pilotinstallation av Nexans innovativa DuoTrack®-system för Deutsche Bahn.
  • Kabeldragning i besvärlig terräng för en regional järnvägslinje.

Odenwaldbahn project - Germany - Deutsche BahnNexans lösningar:

  • Nexans erbjöd en totallösning med 60 km 8-fyrskruvs och 40 km 16-fyrskruvs DuoTrack®-kabel, 12 km optofiberkabel, 130 WTC2-HC hybridskarvboxar och en anpassad dragningsteknik med 150 000 klämmor och 1 000 kabeldelare.
  • Kablar tillverkade i Tyskland, Norge, Spanien och Belgien. Boxar och optofibertillbehör från Nexans i Frankrike. Dragningsteknik framtagen av partnerföretaget Contec Transportation Systems.
  • Stor tålighet mot vibrationer, upp till 420 m/s2 enligt EN50125-3.