SRS13-projekt – RATP – Frankrike

SRS13 Project - RATP - France

SRS13 Project - RATP - FranceProjektbeskrivning:

 • Modernisering av det franska regionala järnvägsnätet, Regional Express Network (RER).
 • Sammankoppling av stationer och kontrollcentra samt installation av signalnätverk för normala järnvägsförhållanden.

Kundens utmaningar:

 • Erbjuda säkra reseförhållanden och god service till sina resenärer.
 • Förläggning längs spåren i regionala tåg- och spårvagnsnät, i kabelkanaler eller nedgrävda.

SRS13 Project - RATP - FranceNexans lösningar:

 • Utveckling av SRS13-kabeln (jämförbar med K23-kabeln).
 • Transport- eller distributionskabel.
 • Fullständigt vattentät (NF EN 50289-4-2).
 • Flamskyddad (NF EN 60332-1-2).
 • Inga giftiga eller frätande gaser frigörs vid brand. 
 • Syra- och oljebeständig. 
 • SRS13 har samma diameter och samma transmissionsegenskaper som K23/K13-signalkabeln.