Framgångsexempel

Läs om några av våra framgångsexempel (på engelska)

Onshore

Offshore

  • Smøla Wind farm - Norway
  • Hitra - Statkraft
  • Bessakerfjellet Wind farm - Norway
  • Hundhammerfjellet – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
  • Mehuken II - Kvalheim Kraft
  • Nygårdsfjellet, trinn II - Nordkraft Vind
  • Høg-Jæren – Norsk Vind Energi
  • Lista – Fred. Olsen Renewables
  • Midtfjellet fase 1 og 2 – Midtfjellet Vindkraft
  • Raggovidda - Varanger Kraft