Alsecure® Plus och Alsecure® Premium: brandsäkra kablar

Brandsäkra kablar gör att säkerhetssystemen (videoövervakning, rökventilation, ljudlarm ...) kan fortsätta att fungera en viss tid efter att en brand startat har startat. Nexans ALSECURE-kablar uppfyller dessa krav.

Alsecure Plus är Nexans heltäckande utbud av brandsäkra kablar som bygger på olika tekniker (silikongummi eller mica-tape) i enlighet med nationella normer.

Nyligen utökade Nexans sitt kabelsortiment med en ny produkt som har mycket goda mekaniska egenskaper vilket underlättar installationen: Alsecure Premium-sortimentet med produkter baserade på den patenterade isoleringstekniken INFIT™.

Dessa kablar har samma brandegenskaper som sina föregångare, men är tidsbesparande vid installationer och sänker därmed kostnaderna.

Fördelarna med ALSECURE PLUS®-kablar 

     
  • Säkerställer kritiska funktioner i högriskmiljöer
  • Klarar extrema brandsituationer under en längre tid
  • Ett komplett sortiment somuppfyller de mest strikta natinella lagkraven och olika bransäkerhetsfunktioner
  ALSECURE PLUS®-kablar

Fördelarna med ALSECURE®  Premium-kablar

     
  • Hög flexibilitet: Dubbelt så flexibla som mica-tapekablar. De är lätta att böja och forma, även med händerna, och 15 procent mindre böjningsradie innebär att kabeln kan läggas dikt runt hörn och installeras i trånga utrymme.
  • Enkel avskalning: Det går dubbelt så snabbt att skala dessa jämfört med mica-tapekabel och det behövs inga specialverktyg.
  • Enastående slitstyrka: Tre gånger bättre än silikonisolerade kablar, vilket innebär att isoleringen inte skadas under installationen, det blir mindre avfall och mindre risk för avbrott när de tas i drift.
  • Brandhärdighet: Säkerställer funktionen hos kritiska tillämpningar under längre tid vid extrema brandsituationer.
     
  ALSECURE® Premium-kablar

Alsecure® Premium

Innovativ INFIT™-teknologi:

INFIT™ är en högteknologisk Nexans-teknik som utnyttjar de senaste materialvetenskapliga rönen för att optimera strukturen och motståndskraften hos kabelisoleringar under brand. Baserad på utvalda polymerer och patenterade specialmaterial kombinerar den styrkan och den lättarbetade ytan hos traditionella PEX-/micakablar med skalbarheten och installationsegenskaperna hos flexibla silikongummikablar. INFIT™ innebär att isoleringen, i händelse av brand, omvandlas från ett flexibelt, plastiskt hölje till ett hårt, keramiskt isolerlager för att säkerställa fortsatt elektrisk funktion (dvs. inget avbrott eller kortslutning).


Cables Solutions


Brandsäkra kablar
null

Brandsäkra kablar rekommenderas för användning i installationer där det är krav på funktion även under brand. Genom att använda brandsäkra kablar i viktiga alarm-, styr-, signal- och energimatningssystem får man en garanti att dessa inte slås ut även om branden når själva kablarna. Det kan vara en investering som visar sig rädda liv.

Förutom att kabeln fungerar under och efter en brand, avger Nexans brandsäkra kablar inga korrosiva gaser och endast små mängder rök vid en brand.