Brandskadebegränsande kablar – kablar med låg brandrisk

Minskar rökutvecklingen och utsläppen av skadliga ämnen

Low fire hazard cablesAtt minska utvecklingen av svart, tät rök och syrainnehållet i de ämnena som frigörs är viktiga kriterier när vi väljer material som, vid en eventuell brand, ska minska skadliga gaser och underlätta en utrymning. Det är viktigt att utvecklingen av tät rök och skadliga ämnen är så låg som möjligt under en brand.

De flesta dödsfallen vid en brand orsakas av att man inandas farliga gaser. Det är alltså viktigt att minska exponeringstiden för sådana gaser genom att skapa förutsättningar för en säker utrymning med bästa möjliga sikt.

 
halogen free

Minskar brandens spridning och värmeutvecklingen

Kablar består i allmänhet av ledare av metall (eller glas) och organiska material i isolering och höljen. Det organiska materialet är antändligt i varierande grad.

Kablar kan göra att brand sprids från ett rum till närliggande rum. Därför har brandspridningskontroll längs kabeldragningar i många år varit ett lagkrav i flera länder. När det gäller kabelkonstruktioner kräver minskad spridning att man använder material som i sig fördröjer spridning eller som är blandade med flamskyddsmedel. Brandutvecklingen avgörs inte av en enstaka kabel. Det kan vara vertikalt installerade kabelsamlingar som utgör den största brandbelastningen. 

Fördelarna med brandskadebegränsande kablar 

     
  • fördröjer brandspridningen väsentligt, och vinner därmed värdefull tid för utrymning och brandbekämpning
  •  minimerar utvecklingen av tät, svart rök och giftiga gaser, som är huvudorsaken till brandrelaterade dödsfall och skador på utrustning och byggnader
  •  ett brett sortiment anpassat till olika länders lagkrav, byggnadstyper och elektriska tillämpningar.
     
 


Cables Solutions


Kopplingskablar
Elinstallation

Kopplingskablar är främst avsedda för fast skyddad installation av signal och reglerkretsar i elektriska apparater. Kablarna finns i PVC och halogenfritt flamskyddat utförande för olika användningstemperaturer.

   
Anslutningskablar
Elinstallation

Olika typer av anslutningskablar finns för inomhus- och utomhusbruk samt för applikationer där kabeln utsätts för kraftig mekanisk påverkan. Tillverkade av PVC, halogenfria flamskyddade material eller gummi.

   
Styr- och maskinkablar
Industrikablar/Maskinkablar

Flexibla styrkablar används för fasta installationer eller i miljöer där det krävs en hög grad av flexibilitet och mindre böjradie. Dessa kablar är speciellt lämpade för styrpaneler eller annan utrustning som är i rörelse.

Flexibla styrkablar är en del av Nexans produktportfölj för industriautomation. Marknaden går mer och mer mot speciella krav och Nexans kan erbjuda halgenfria styrkablar med hög brandspridningsklass (F4). RHEYFLEX® styrkablar finns i ett flertal olika utföranden.

   
Kraftstyrkablar
Elinstallation/Styr- och signalkablar

Kraftstyrkablar används främst i industriella anläggningar och anläggningar för generering och distribution av elektrisk energi. Nexans sortiment innehåller kablar i ett flertal varianter i PVC och halogenfritt material samt olika typer av ledare och skärmar.

   
Signalkablar
Elinstallation/Styr- och signalkablar

Elektronikstyrkablar används som styr- och signalkabel i elektronikutrustningar. Nexans produktportfölj består av kablar i både PVC och halogenfritt material samt skärmat och oskärmat utförande.

   
Flexibla styrkablar
Elinstallation/Styr- och signalkablar

Flexibla styrkablar används för fasta installationer eller i miljöer där det krävs en hög grad av flexibilitet och mindre böjradie. Dessa kablar är speciellt lämpade för styrpaneler eller annan utrustning som är i rörelse.

Flexibla styrkablar är en del av Nexans produktportfölj för industriautomation. Marknaden går mer och mer mot speciella krav och Nexans kan erbjuda halgenfria styrkablar med hög brandspridningsklass (F4). RHEYFLEX® styrkablar finns i ett flertal olika utföranden.

   
Inomhuskablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Kablar för bostäder och arbetsplatser, Nexans tillverkar och levererar ett komplett sortiment av installations- och kraft-kabel, Från 500 till 1000 volt.

   
Installationskablar
Elinstallation

Elektrisk kabel och ledning för elinstallationer i hem, kontor, industrier och affärsfastigheter. Nexans erbjuder kablar av högsta kvalitet för alla dessa ändamål.

Halogenfria flamskyddade kablar ger ett bra motstånd vid brand, vilket följaktligen minskar brandspridningen i mer känsliga utrymmen som tunnelbanor, tunnlar och höghus. Kablarna har låg rökutveckling, vilket innebär lättare evakuering och brandsläckning. Halogenfria kablar ger minimal korrosiv skada på utrustning och stål/betong ställningar, vilket bidrar till minskad kostnad för sanering, stillestånd och inköp av ny utrustning.
   
Lågspänningskablar
Elinstallation

Dessa kablar används i stor utsträckning fast förlagda Inomhus. Spänningshållfastheten är upp till 1000V. Kablarna finns både som PVC och halogenfria produkter. Halogenfria kablar avger lite rök vid brand.  Kablar används inom bostäder, industrier och offentliga byggnader.

   
Markkablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Markkablar för lågspänning är miljövänliga och ger den bästa driftsäkerheten för nätkunderna.


PEX-isolerade kablar används generellt och aluminiumledare för de större areorna framförallt för den låga vikten.