Nexans satsningar

För oss på Nexans är det av yttersta vikt att skapa en säker miljö för våra anställda och våra kunder (på arbetet såväl som på fritiden, i hemmet såväl som i offentliga byggnader). Ett sätt att uppnå detta är att alltid ta hänsyn till brandsäkerheten när vi utvecklar nya produkter.

 

Nexans satsning på säkerhet

Nexans commitment Forskning
Forskning har visat att kablar kan bidra till att upprätthålla elektrisk funktion, begränsa brandutvecklingen och minska utvecklingen av tät rök och irriterande gaser. Nexans utvecklar material i världsklass och olika metoder för att uppnå de bästa egenskaperna och den bästa funktionen i sina produkter.  
På Nexans är vi angelägna om att förbättra säkerheten i byggnader för att rädda människoliv och skydda egendom från brand, och erbjuder därför ett komplett och kontinuerligt förnyat utbud av brandsäkra kablar.
Under de senaste tre åren har Nexans initierat 12 specialprojekt kring olika materials egenskaper vid brand. Detta har resulterat i över 10 patent om året inom detta område.

 

Säkerhetsarbetet ger synergieffekter

Nya, säkrare material utvecklade vid Nexans Research Centres kan, tack vare det arbete som våra lokala utvecklingsteam lägger ned, användas direkt i vår produktion av halogenfria kablar. De lokala utvecklingsteamens erfarenhet och gemensamma ansträngningar, borgar för konstruktionens hållbarhet och tillförlitliga produktionsprocesser för alla Nexans kablar. Utvecklingsteamen lägger även stor vikt vid de halogenfria kablarnas användbarhet – för en snabb och korrekt installation.

Stöd till lagstiftarna via samarbets- och standardiseringsorganisationer

Som en del i Nexans CSR-policy strävar Nexans efter att öka den allmänna medvetenheten om brandsäkerhet i byggnader. Nexans experter deltar aktivt i utvecklingen av nya standarder och regler om brandsäkerhet. Nexans experter är högt uppsatta medlemmar i tekniska kommittéer i de flesta större europeiska och internationella standardiseringsorganisationer – NF, CEI, AFNOR, DIN, BS, CENELEC, IEC m.fl. – samt i Europacable* Technical Committee som stödjer de europeiska myndigheterna i framtagandet av nya regler om klassificering av byggprodukter (CPR).
* en europeisk organisation för kabelproducenter