Kablarnas roll i brandsäkerheten

Elkablar – en stor brandsäkerhetsrisk i moderna byggnader

Kablar är inte farliga i sig, men de orsakar ibland brand på grund av dåliga eller gamla installationer, felberäkningar av sektioner och dålig kvalitet på installerade kablar etc. 

 
  •  Finns överallt: Kablar finns överallt i vår omgivning, och är för det mesta osynliga när de väl är installerade. De dras i golv och väggar och förbinder rum med varandra.
    Vid en eventuell brand kan kablar därför bidra till att branden sprids till hela byggnaden genom kabelsystemen.
  • Stora volymer: Mängden kablar i moderna byggnader är förvånansvärt stor på grund av den snabba tekniska utvecklingen (elapparater, telefoner, datoranslutningar ...). På många kontor och i många butiker har det tillkommit kablar för att uppgradera IT-näten eller uppfylla nya elsäkerhetsnormer.
    Alla dessa kablar utgör ett betydande bränsle vid en eventuell brand.
  Why are cables concerned

Eftersom det används organiska material i isoleringar och höljen, och på grund av den stora volymen i byggnader, kan kablar, vid en brand, bidra väsentligt till:

  • Ökad rökbildning som begränsar sikten och försvårar utrymning
  • Ökad koloxidbildning, den dödligaste gasen vid brand
  • Utveckling av irriterande gaser

 Evacuation process

  Vid bränder, bör vissa säkerhetssystem fungera under tiden det tar för att utrymma en byggnad. Människors säkerhet är prioriterad: brandsäkerhetsutrustning som larmsystem, rökdetektorer, rökventiler, nödutgångar och nödbelysning är viktiga hjälpmedel som måste fungera. Elkablar ingår i all utrustning av den här typen. Därutöver ska byggnader erbjuda en bra och riskfri miljö för att kunna genomföra en säker utrymning.

Forskning har visat att kablar kan bidra till att upprätthålla elektrisk funktion, begränsa brandutvecklingen och minska utvecklingen av rök, giftiga gaser och koloxid.

Brandhärdiga kablar

Brandhärdiga kablar kan delas in i två kategorier beroende på sina egenskaper: 

 

Low Fire Hazard Cables

Kablar med låg brandrisk (LFH)
ökar sikten och minskar gasutveckling, förhindrar flamspridning och minskar hettan.

   

Fire Resistant Cables

Brandhärdiga kablar
säkerställer nödfunktioner under en brand.

Lagstiftare, arkitekter, ingenjörsbyråer, entreprenörer, grossister, kabeltillverkare m.fl. bör ta aktiv del i användningen i av brandsäkra kablar.