Nexans verkar för hållbara byggnader

med Alsecure-serien av brandhärdiga kablar

“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  

Brundtlandrapporten, 1987, World Commission on Environment and Development – WCED

   Towards sustainable buildings

Statliga myndigheter, producenter, teknik- och designavdelningar, byggföretag och privatpersoner – vi måste alla bidra till att lösa de nya ekologiska utmaningarna.


Detta arbete har tre dimensioner: ekonomiskt innebär det att minska materialavfall, spara energi och utföra effektiva installationer; socialt betyder det att byggnader måste följa bostadsriktlinjer och vara bra att vistas i, men också uppfylla hälso- och säkerhetsstandarder; miljömässigt betyder det att skydda infrastrukturen, optimera energiförbrukningen och återvinna så mycket som möjligt.

Nexans lösning på dessa utmaningar ligger i en kombination av flera produkter och tjänster för alla typer av byggnader – bostäder, offentliga byggnader, kontor eller industrianläggningar.

Nexans serie av brandhärdiga kablar, Alsecure, är utmärkt för en hållbar byggnation eftersom den bidrar till hälsosamma, säkra och beboeliga miljöer samt skyddar människor och egendom i händelse av brand.