Pressmeddelanden 2011

Nexans tilldelas kontrakt för ny högspänningssjökabel mellan Mallorca och Ibiza. Kontraktet är värt 90 miljoner euro.

2012-01-12

2011-12-20 – För att knyta samma Balearerna med Spaniens elnät ska Nexans konstruera, tillverka och installera världens längsta och djupaste PEX-sjökabel med tre ledare.

Mer...

Nexans tilldelas tre större kontrakt avseende leverans av högpresterande kablar för att öka säkerheten i järnvägstrafiken och för tågpassagerarna i Italien

2011-11-29

2011-11-24 – Nexans har tilldelats tre viktiga kontrakt till ett totalt värde av cirka 10 miljoner euro.

Mer...

Nexans tilldelas kontrakt värt 75 miljoner euro för att leverera kraft- och umbilicalkablar samt tillbehör till Statoils olje- och gasfält Åsgard i Norska havet

2011-11-09

2011-11-02 – Kabelleveransen är en del i ett större gaskomprimeringsprojekt på Åsgardfältet.

Mer...

Nexans ingår kontrakt med Chevron om umbilicalkablar för kraftöverföring till Jack- och St Malo-fälten i Mexikanska bukten

2011-11-04

2011-11-04 – Projektet omfattar design, produktion och leverans av 42 km umbilicalkabel för kraftöverföring och anslutningar från den nya lagringsplattformen i Mobile, Alabama.

Mer...

Finansiell information för tredje kvartalet 2011

2011-11-02

2011-10-27 – Nexans offentliggjorde idag finansiell information för tredje kvartalet 2011 och redovisade en omsättning på 1 711 miljoner euro (i löpande metallpriser), eller 1 127 miljoner euro i fasta metallpriser, vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 3,9 procent.

Mer...

Nexans sponsrar Louvre-Lens Museum

2011-11-03 – Genom att leverera kraft- och kommunikationskablar utan kostnad till nya Louvre-Lens-museet fortsätter Nexans sitt engagemang för att skydda och utveckla historiska, kulturella och konstnärliga världsarv.

Mer...

Nexans ska leverera 130 km URC-1-kabel med 96 fibrer till Emerald Bridge Fibres länk mellan Anglesey och Dublin

2011-10-25 – Nexans har tilldelats ett kontrakt om leverans av 130 kilometer URC-1-kabel till Emerald Bridge Fibres Ltd.

Mer...

Nexans tilldelas två kontrakt av RATP värda totalt 15 miljoner euro

2011-10-24

2011-10-20 – Nexans ska leverera över 6 700 kilometer specialkablar för järnvägsinfrastruktur som ska installeras längs spår och i tunnlar i Paris

Mer...

Nexans lanserar en flexibel och kompakt korskopplingsbox

2011-09-28

2011-09-28 – Universell öppningsfunktion och kompakt design möjliggör placering
och kablagehantering i begränsade utrymmen

Mer...

Nexans tilldelas kontrakt för leverans av lead in-kabelsystem till PGS seismiska mätfartyg

2011-09-28

2011-09-22 – Nexans har tilldelats ett totalentreprenadkontrakt, värt 3 miljoner euro, på leverans av lead in-kabelsystem till avancerade seismiska GeoStreamers som PGS håller på att installera på sina mätfartyg.

Mer...

Nexans levererar hängkabeln till pilotprojekt inom elnätsbyggnation

2011-09-19

Grimsås 2011-08-30 – Nytt byggsätt med stålstolpar i ett luftledningsprojekt mellan Grimås och Nittorp väcker stort intresse inom elnätsbranschen

Mer...

Nexans bygger kabelfabrik för extra hög spänning i USA

2011-08-22

2011-07-07 – Nexans bygger fabrik i USA för tillverkning av högspänningskablar och med möjlighet att utöka med undervattenskabel.

Mer...

Nexans halvårsresultat 2011

2011-08-22

2011-07-07 – Bekräftad stark återhämtning, förbättrad rörelsemarginal.

Mer...

Publication of the 2011 half-year financial report

2011-08-09

Document available online.

Mer...

Sjökabelförläggningen av Fenno-Skan 2 påbörjad

2011-06-29

Grimsås den 28 juni 2011 – Tidigt på morgonen den 21 juni påbörjades arbetet med att förlägga den 20 mil långa sjökabel som kommer att möjliggöra utökad elförsörjning mellan Sverige och Finland.

Mer...

Nexans tecknar avtal med Shandong Yanggu Cable Group i Kina om att köpa aktiemajoriteten i bolagets kraftkabelverksamhet

2011-06-21

2011-06-21 – Investeringen ger Nexans en strategisk närvaro på den snabbt växande marknaden för energiinfrastruktur i Kina

Mer...

Nexans’ Shareholders’ Meeting: adoption of all resolutions proposed to vote

2011-05-31

The Nexans Mixed Shareholders' Meeting chaired by Frédéric Vincent, Chairman and CEO, was held on May 31, 2011 at the quai Branly museum in Paris.

Mer...

Mixed Shareholders’ Meeting of May 31st, 2011 - Outlook for first half 2011 and confirmation of annual targets

2011-05-31

The Group will present the outlook for first half 2011 at the Mixed Shareholders’ Meeting that will be held today at 3:00 p.m. at the musée du quai Branly in Paris (France). The meeting will be chaired by Frédéric Vincent, Chairman and CEO.

Mer...

Nexans provides NG² with specially engineered cable for innovative PLUG shoreside power system

Nexans is supplying specially designed power cables to NG² for its innovative PLUG shoreside power system that makes medium-voltage power connections between shore and ship a pushbutton operation.

Mer...

Nexans tecknar sponsoravtal med ”Elektriker utan gränser”

2011-05-18

2011-04-21 – Nexans har tecknat ett treårigt sponsoravtal med ”Electriciens sans frontières” (ESF), en internationell solidaritetsorganisation.

Mer...

Nytt beräkningsverkyg som hjälp till hållbart byggande

2011 -05-03 – Som ytterligare ett led i arbetet för en hållbar utveckling lanserar Nexans beräkningsprogrammet EcoCalculator - ett verktyg för att hjälpa installatörer, konsulter, slutkunder och andra intressenter att välja den bästa kabellösningen, minska energiförluster och koldioxidutsläpp och samtidigt förbättra människors säkerhet vid en eventuell brand.

Mer...

Nexans tar hem kontrakt värt 20 miljoner euro för DEH-system till Fossekall Dompap, Statoils nya olje- och gasfält på norska kontinentalsockeln

2011-05-12 – Direkt elektrisk uppvärmning (DEH) är en miljövänlig och kostnadseffektiv
metod för att säkra genomflödet i havsförlagda produktionsrörledningar

Mer...

Högtidlig invigning av Nexans nya fabriksdel

2011-04-29

2011-04-29 – Sedan juni förra året har omfattande byggnadsarbete pågått på Nexans fabriksområde i Grimsås. I dag invigdes den nya 1 200 m²  stora fabriksdelen med tillhörande maskinlinje av Tranemo kommuns kommunalråd Crister Persson och kommunchef Britt-Marie Börjesson. 

Mer...

Finansiell information för första kvartalet 2011

2011-04-27

2011-04-27 – Nexans offentliggjorde idag årets första kvartalsrapport och redovisade en omsättning på 1 754 miljoner euro för första kvartalet .

Mer...

Nexans’ 2010 Registration document - Mixed Shareholders’ Meeting of May 31st, 2011

2011-04-20

Paris, April 20, 2011 – Nexans’ 2010 Registration document has been registered with the AMF (Autorité des Marchés Financiers) on April 19, 2011.  Nexans Mixed Shareholders’ Meeting will be held on Tuesday, May 31st, 2011 at 3.00 pm in the Claude Levi-Strauss theatre of the quai Branly museum.

Mer...

Nexans lanserar Alsecure® Premium, nästa generations brandsäkra kabel

2011-04-11

Nexans lanserar Alsecure® Premium, företagets nästa generation av CR1-C1 brandsäkra kablar.

Mer...

Nexans tilldelas kontrakt värt runt 18 miljoner euro för havsförlagt umbilicalsystem till Gygridfältet i Norska havet

2011-04-05

2011-03-25 – Nexans har tilldelats ett kontrakt värt cirka 18 miljoner euro av Statoil, avseende design, utveckling och produktion av statiska och dynamiska umbilicalkablar för havsförläggning som kommer att spela en viktig roll när det nya Gygridfältet återkopplas till den befintliga Njord A-installationen utanför den norska kontinentalsockeln.

Mer...

Nexans har tilldelats ett kontrakt av DONG Energy för leverans av kablar till Danmarks största havsbaserade vindpark

2011-03-01

2011-02-24 – Nexans har tilldelats ett kontrakt av DONG Energy, med bas i Fredericia, Danmark, för att leverera undervattenskablar och tillbehör till Anholt havsvindpark.

Mer...

Nexans resultat för 2010

2011-02-21

2011-02-14 – Nexans styrelse har godkänt räkenskaperna för 2010 vid ett sammanträde den 11 februari 2011 med Frédéric Vincent som ordförande.

Mer...

Nexans ingår kontrakt med Subsea 7 om leverans av umbilicalkabel till Nordsjö-gasprojektet Laggan-Tormore

2011-02-21

2011-02-21 – Nexans har av Subsea 7* tilldelats ett kontrakt för design, utveckling och tillverkning av totalt. Kabeln ska användas vid utbyggnaden av gasfältet Laggan-Tormore, beläget 125 km väster om Shetlandsöarna i Storbritannien.

Mer...

Nexans har vunnit ett kontrakt värt 87 miljoner euro för Skagerrak 4-projektet avseende dragning av en HVDC-länk på havsbotten mellan Danmark och Norge

2011-01-24

2011-01-07 – Nexans har tilldelats ett kontrakt värt 87 miljoner euro av Energinet och Statnett, statsägda stamnätsoperatörer (TSO) i Danmark respektive Norge. Kontraktet avser leverans av likströmskabel (HVDC) till Skagerrak 4-projektet (SK 4), den fjärde kraftförbindelsen mellan de två länderna.

Mer...