Nexans EcoCalculator: Optimera ditt kabelval

Hållbar utveckling är viktig för den ekonomiska tillväxten och är också ett kraftfullt verktyg för framgång. Hållbar utveckling har tre dimensioner:

  • Ekonomiska, eftersom hållbar utveckling handlar om att optimera energiförbrukningen och se till att installationer och utrustning är energieffektiva ;  
     
  • Sociala, eftersom projekt måste motsvara behovet av ökad rörlighet av människor och varor, främja tillgången av elektricitet för att garantera användarnas livskvalitet och uppfylla säkerhetskraven på varje marknad ;
     
  • Miljö-, att begränsa miljöpåverkan, optimera energiförbrukningen och att främja utvecklingen av förnyelsebar energi.


Fokuserar på det ekonomiska perspektivet

EcoCalculator är ett verktyg för att hjälpa installatörer, konsulter, slutkunder och andra intressenter att välja den bästa kabellösningen för att minska energiförluster och därmed CO2-utsläpp. Samtidigt förbättrar du människors säkerhet vid en eventuell brand.

Syftet med EcoCalculator är att fokusera på energiförluster under användningsfasen, eftersom en elkabels miljöpåverkan uppkommer till övervägande del i användningsstadiet. 

 

Inriktning på installationskablar

Verktyget fokuserar på installationskablar. Varför installationskablar? Med tanke på den rådande situationen i byggsektorn där fastighetsägare, investerare m.fl. på alla nivåer i denna marknad börjar gå mot hållbart byggande.

De produkter som finns tillgängliga för beräkning är 3-fas lågspänningskablar upp till 1 kV. Beräkningarna baseras på de internationella standarderna IEC 60287 och IEC 60228.

Användarvänligt verktyg

Beräkningen förutsätter att en teknisk dimensionering redan är gjord. Du väljer den kabeltyp och area som du kommit fram till att använda i din installation.

Därefter fyller du i ett antal parametrar som t.ex. belastning, installationslängd, beräknad livslängd och utnyttjandegrad.

Utifrån denna information görs en ekonomisk och miljömässig beräkning där resultaten/fördelarna med varje kabel som EcoCalculator föreslår kommer att presenteras enligt 3 kriterier: 

ECO_bullet.Energy_blue_60Spara energi:
EcoCalculator räknar ut hur mycket energi du sparar i kWh och kronor.
 

ECO_bullet_CO2_blue_60 Minska CO2-utsläpp:
EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter.

ECO_bullet_Life_blue_60 Rädda liv:
EcoCalculator gör beräkningen enbart med halogenfria kablar.

Produkter