Marknadens utmaningar

För en hållbar utveckling av kollektivtrafik i stadsmiljö krävs ...

Marknadens utmaningar

En kombination av olika omständigheter blåser nytt liv i kollektivtrafiksystemen i våra städer: föroreningar, energiproblem, urbanisering, trängsel, ekonomisk utveckling och en önskan att förbättra livskvaliteten. Över hela världen byggs, moderniseras och utökas stadskollektivtrafiken.

Den spårbundna stadstrafiken är beroende av infrastrukturens kvalitet, inklusive kablar och kabelsystem för kraftförsörjning, signalsystem och telekommunikation. Ditt mål som trafikoperatör är att skapa en hållbar lösning för kollektivtrafiken – vilket innebär att transportera maximalt antal människor på ett säkert sätt i systemet – på ett bekvämt, driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Med andra ord ett system som är ”tillgängligt, säkert, miljövänligt och har överkomliga priser” för att citera International Transport Forum.

Kollektivtrafikbolagen efterfrågar:
• Förbättrad brandsäkerhet i tunnlar, på stationer och offentliga platser
• Driftsäkerhet genom kvalitetsprodukter i varje led, och systemredundans
• Utökad passagerarkapacitet med hjälp av telekombaserad tågkontroll (Communications-Based Train Control, CBTC)
• SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), signal- och LAN-system
• Internationell certifiering, projektplaneringsresurser och support vid efterinstallationer
• Punktliga leveranser, överensstämmelse med specifikationer, flexibla flöden
• Moduluppbyggda, påbyggbara lösningar för lägre drifts- och underhållskostnader