Nexans lösningar

Säkra och pålitliga kabelsystem från Nexans

Nexans' answers

Nexans producerar en mängd olika kraft-, signal- och telekablar och komponenter som är specialanpassade till kollektivtrafiksystem såsom tunnelbanor, spårvägstrafik och förarlösa vagnar.

 • El- och matarkablar med mellan- och lågspänning samt viktiga tillbehör.
 • Förutom signal- och styrkablar kan Nexans även erbjuda axelräknare och senaste generationen av baliskablar.
 • För avancerade telekommunikationer och tågkontroll erbjuder Nexans traditionella kommunikationskablar, läckande koaxialkablar och datakablar samt opto-/kopparkablar för stadsnät, så kallade Metropolitan Area Networks (MAN), som används vid centraliserad trafikstyrning.
 • Praktiskt taget alla kablar på offentliga platser och i tunnlar är LFH-kablar. Low Fire Hazard betyder att kablarna är brandsäkra, har låga gifthalter och minimal rökutveckling, vilket ökar överlevnadsmöjligheterna och underlättar brandbekämpning och räddningsaktioner.


 
Nexans bistår även trafikoperatörer med råd vid utveckling av specifikationer och standarder, erbjuder skräddarsydd produktutveckling, säkerställer överföring av lokalt innehåll och teknologi. Vi har många års erfarenhet av samarbete med huvudleverantörer och entreprenörer i större internationella kollektivtrafikprojekt. Nexans bedriver löpande forskning och utveckling för att säkerställa att samtliga produkter är konkurrenskraftiga, uppfyller moderna standarder och är miljövänliga.

Nexans för säkerhet, prestanda och komfort:

 • Alla kraft-, signal- och telekablar och komponenter
 • Avancerade egenskaper, till exempel EMC, brandskydd och vattentäthet
 • Europabaserad expertis för tunnelbane- och spårvagnssystem världen runt
 • Kompletta tågkontrollkabelsystem för Communications-Based Train Control (CBTC)
 • Kundanpassad produktutveckling för landspecifika och tekniska utmaningar (t.ex. Maglev)
 • Innovativa kablar och installation längs spåren, i tunnlar och på stationer.
 • Öppna standarder, interoperabilitet och internationell leveranslogistik
 • Full support, från forskning och produktutveckling till underhåll och utbildning