Kraft- och matarkablar för mellanspänning

Kraftkablar

 • 6/10, 12/20 eller 18/30 KV, beroende på land
 • Dessa kablar svarar för elförsörjningen till ställverk längs tunnelbanelinjer
 • Speciallösningar inkluderar:
  • isoleringar av etylenpropylengummi eller silikon som gör kabeln flexibel, och
  • speciella PEX-isoleringar som motstår vatten, olja, hetta, påfrestningar och extrema temperaturer, samtidigt som de uppfyller brandskyddskraven (LFH) för kablar.
 • Nya konstruktioner erbjuder
  • icke-hygroskopiska egenskaper, lämpliga för
  • markförläggning, och
  • kablar med keramiserande kärna för att hålla igång larm och andra viktiga system vid en eventuell brand.

    

   Nexans uppgraderar mellanspänningskablar i Londons tunnelbana som en anpassning till de nya tågens elbehov. Vi förser även Paris, Berlins och Hamburgs tunnelbanesystem och Shanghais MAGLEV Transrapidlinje med elkraft. Under senare tid har vi tilldelats kontrakt för leverans av sammanlagt 200 kilometer LFH-kablar (35 KV) till Aten, Mexico City, São Paulo, Santiago och Istanbul.