Kraftkablar för lågspänning

Low-voltage power cables

  • För spårvägslinjer används kablar på ≤1KV av PE medan man använder halogenfria och brandsäkra kablar med låg rökutveckling i tunnelbanesystem.
  • Används huvudsakligen för att ge kraft för stationsutrustning (belysning, rulltrappor, automatiska dörrar) och tunnlar (ventilation).
  • Kablar för nödutrustning är också brandsäkra, så att larm och andra viktiga funktioner hålls igång vid brand.

     

    Nexans lågspänningskablar används i hela Paris tunnelbanesystem och i Paris alla spårvagnar, inklusive 60 km nya spårvägslinjer som ska förbinda förorterna med kombinerad spårvagns-/tågtrafik.


Cables Solutions


Inomhuskablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Kablar för bostäder och arbetsplatser, Nexans tillverkar och levererar ett komplett sortiment av installations- och kraft-kabel, Från 500 till 1000 volt.

   
Anslutningskablar
Elinstallation

Olika typer av anslutningskablar finns för inomhus- och utomhusbruk samt för applikationer där kabeln utsätts för kraftig mekanisk påverkan. Tillverkade av PVC, halogenfria flamskyddade material eller gummi.

   
Kopplingskablar
Elinstallation

Kopplingskablar är främst avsedda för fast skyddad installation av signal och reglerkretsar i elektriska apparater. Kablarna finns i PVC och halogenfritt flamskyddat utförande för olika användningstemperaturer.

   
Installationskablar
Elinstallation

Elektrisk kabel och ledning för elinstallationer i hem, kontor, industrier och affärsfastigheter. Nexans erbjuder kablar av högsta kvalitet för alla dessa ändamål.

Halogenfria flamskyddade kablar ger ett bra motstånd vid brand, vilket följaktligen minskar brandspridningen i mer känsliga utrymmen som tunnelbanor, tunnlar och höghus. Kablarna har låg rökutveckling, vilket innebär lättare evakuering och brandsläckning. Halogenfria kablar ger minimal korrosiv skada på utrustning och stål/betong ställningar, vilket bidrar till minskad kostnad för sanering, stillestånd och inköp av ny utrustning.
   
Markkablar
Kraftkablar/Lågspänningskablar <1 kV

Markkablar för lågspänning är miljövänliga och ger den bästa driftsäkerheten för nätkunderna.


PEX-isolerade kablar används generellt och aluminiumledare för de större areorna framförallt för den låga vikten.

   
Lågspänningskablar
Elinstallation

Dessa kablar används i stor utsträckning fast förlagda Inomhus. Spänningshållfastheten är upp till 1000V. Kablarna finns både som PVC och halogenfria produkter. Halogenfria kablar avger lite rök vid brand.  Kablar används inom bostäder, industrier och offentliga byggnader.