Tillbehör för mellan- och lågspänning

Power accessories for medium and low voltage

  • Mellanspänningstillbehör omfattar skarvar och termineringar, plug-inkontakter och bussningar.
  • Lågspänningsskåp för luft- och markapplikationer.

     

    Nexans har levererat mellan- och lågspänningsanslutningar för tunnelbanor, förortslinjer och spårvägar i Frankrike och Tyskland, samt levererat kabelskarvar till Shanghais supermoderna Transrapidlinje.

.