Jordkablar

Grounding/earthing cables

  • Nexans tillverkar lågspänningskablar för jordning av flera olika storlekar, isoleringsmaterial och brandspecifikationer.

     

    För att skydda människor och egendom mot blixtnedslag på Paris förortslinjer, RER, använder Nexans lågspänningskablar med stora ledarareor.