Brandsäkra kablar

 
  • Safety cablesHöga krav på brandfördröjning och brandhärdighet uppfylls av flera av Nexans produktserier med lågspänningskablar i olika storlekar och under olika varumärken, till exempel ALSECURE PREMIUM®.

 

Nexans har levererat armerade säkerhetskablar i ett flerårigt kontrakt med franska RATP som driver Paris tunnelbana.


Cables Solutions


Brandsäkra kablar
null

Brandsäkra kablar rekommenderas för användning i installationer där det är krav på funktion även under brand. Genom att använda brandsäkra kablar i viktiga alarm-, styr-, signal- och energimatningssystem får man en garanti att dessa inte slås ut även om branden når själva kablarna. Det kan vara en investering som visar sig rädda liv.

Förutom att kabeln fungerar under och efter en brand, avger Nexans brandsäkra kablar inga korrosiva gaser och endast små mängder rök vid en brand.

   

Mer information