Värmekablar/mattor

  • Radiant heating cables and matsNexans värmekablar används för att hålla tak isfria och för markvärme i järnvägsstationer, gångar, hållplatser, entréer och angränsande parkeringsplatser.

 

Dessa kablar används i Norden, Kina och Nordamerika för att undvika snöansamling och isbildning, och har även installerats i OS-stadion i Beijing, även kallad Fågelnästet.