Axelräknare

Axle counter cables

  • Dessa kablar förbinder mätpunkter längs banan för att fastställa tågets lokalisering, färdriktning, längd, antal vagnar och att tågsetet är komplett.

     

    I samband med förstärkningen av CCTV-, kommunikations- och radiosystemen i Londons tunnelbana, levererar Nexans axelräknarkablar för det Thales-baserade kontrollsystemet.