Baliskablar

Balise cables

  • Nexans avancerade baliskablar är flexibla, resistenta och har elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för kommunikation. Nexans kan därmed erbjuda en stegvis anpassning till den radiobaserade GSM-R-teknik som används i nya trafikledningssystem.

     

    Projekt under senare tid inkluderar Marmarayprojektet (för att länka samman Istanbuls europeiska del med den anatoliska via en jordbävningssäker tunnel under Bosporen), och New Delhis tunnelbana.