Kommunikationskablar

Communications cables

• Från mångpariga telefon-, radioflex- och datakablar till avancerade hybridkablar av koppar/fiber för tågkontroll, tele/video etc.

 

Nexans har utrustat Londons tunnelbana med nödtelefoner längs linjen för att förse tågförarna med kommunikationstjänster.