Optokablar

Optical fiber cables

  • Nexans har utvecklat MAN- och LAN-optokablar för avancerade signal- och kommunikationssystem för tågkontroll. Nexans är även expert på GSM-R-tekniken.
  • För att uppfylla säkerhetskraven i tunnlar och tunnelbanesystem tillverkar Nexans både metallmantlad optokabel och ADSS-optokabel.
  • Allt oftare används kostnadseffektiva och kompakta mikrokablar i tunnelbanesystem med tät trafik.

     

    Lissabons intermodala Gare do Oriente använder Nexans fiberbaserade LAN för att samordna tåg, tunnelbana och transitering, medan en metallfri kabel används i Londons tunnelbana. Bland senare projekt kan nämnas det pågående RATP-kontraktet (Paris), pendeltåg för Algers förorter, Caracas tunnelbana och spårvägar över hela världen.


Cables Solutions


Fiberoptiska korskopplings- och distributionskablar
Tele - Data - Säkerhet/Fiberoptiska kablar

Kabel för tillverkning av korskopplings- eller anslutningskablage samt kablar till spridningsnät i lokala nätverk och FTTH-installationer. Distributionskabel av olika typer är alltid halogenfria och anpassade för installation inomhus och/eller utomhus i kanalisation.