Våra värderingar

Nexans har sex värderingar som driver vårt dagliga arbetet och stärker relationerna med våra kunder, leverantörer och alla de människor och organisationer som vi möter. Dessa sex värderingar är drivkrafter för kvalitet och ambition för varje anställd i koncernen.

> Sätt kunden i fokus

Vi lyssnar ständigt på våra kunder, försöker sätta oss in i deras verksamheter och förutse deras behov. Vi strävar alltid efter att leverera förstklassiga produkter, tjänster och mervärden. 
 

> Värdesätt medarbetarna

Vi är pålitliga, öppna, ärliga och respekterar våra kollegor och mångfalden inom Nexans. Vi delar företagets värderingar, vi förväntar oss en rättvis behandling och möjlighet till ökad kompetens och personlig utveckling.
 

> Världsklass i allt vi gör 
I arbetet med våra produkter, processer och tjänster ska världsklass vara ledordet. Detta uppnår vi genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, personlig utveckling, ständiga förbättringar, säkerhetsmedvetande och förstklassiga prestationer.
 

> Agera 
Vi tar egna initiativ, vi är flexibla och tänker nytt i vår strävan att nå de strategiska målen. Vi är beredda på och hanterar förändringar.
 

> Ta ansvar
Vi visar det genom att genomföra vad som förväntas av oss och tar fullt ansvar för vårt agerande. Vi bedriver vår verksamhet på ett säkert och etiskt korrekt sätt, respekterar miljön och stöder de samhällen vi verkar i.
 

> Arbeta globalt 
Vi samarbetar inom och över organisationens gränser. Vi uppmuntrar öppenhet, transparens och delar med oss av information och kunskap.

Nexans Values