REACh för kemikaliesäkerhet

Åresrapport 2006Restriktioner skapar förutsättningar för nytänkande

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) är en EU-förordning från december 2006, som tog sju år att utveckla, och har kallats EUs mest komplexa juridiska regelverk. Förordningen reglerar produktionen och användningen av kemiska substanser och deras påverkan på människors hälsa och miljön. Detta ställer nya krav på tillverkarnas och importörernas kompetens när det gäller sammansättning, kommunikation och ersättning. Nexans har bestämt sig för att använda de nya reglerna för att driva och stimulera sin produktutveckling.
 

Förutse, ersätta och förnya

REACH-lagstiftningen hade två målsättningar: skydd av människors hälsa och skydd av miljön (vilket ofta är samma sak).

När lagstiftningen är i full kraft måste alla företag som tillverkar eller importerar kemikalier inom EU, i kvantiteter över ett ton per år, registrera dessa kemiska substanser hos den nya kemikaliemyndigheten European Chemicals Agency (EChA) med bas i Helsingfors, Finland. Därigenom kan riskerna med de använda substanserna kategoriseras och övervakas.

Att använda substanser som kan vara farliga är inte önskvärt och REACH kommer att tvinga fram en utfasning av dessa substanser, eller att de ersätts av säkrare alternativ. Försummelse att registrera kemiska substanser är olagligt och bygger på REACH-principen ”ingen data, ingen marknad”.

Om konsekvenser eller risker bedöms föreligga för anställda, miljön eller konsumenterna kommer auktoriseringen definitivt att vara en drivkraft för industriföretagens innovationsarbete.

Nexans har förberett sig för dessa nya utmaningar sedan REACH började implementeras under 2007. När det gäller inköp har Nexans vänt lagstiftningen till sin fördel.

Vi har valt att utveckla nyckelord som används i alla våra europeiska produktionsenheter. Vi uppmuntrar dem att:

  • Förutse: Söka möjligheter i själva godkännandeprocessen. Förekomsten av farliga ämnen leder till snabbt förbud, vilket för det mesta är oundvikligt och okontrollerbart.
  • Ersätta: Att informera alla inom företaget om vikten av att ersätta farliga substanser och hur detta bäst kan uppnås. Därutöver kommunicera och samarbeta med  leverantörer, partners och slutanvändare. En ersättningsprodukts framgång eller misslyckande är beroende av alla delar i kedjan.
  • Förnya: Hitta nya kemikalier och ämnen som ökar produkternas mervärde. Innovation inom regelverkets ramar är helt i linje med en ”hållbar utveckling”. Det ger Nexans en möjlighet att bidra till att förbättra säkerheten för sina anställda, minska den negativa påverkan på miljön och erbjuda säkrare produkter.

Nexans har gått i bräschen för att uppfylla REACH-bestämmelserna inom kabelindustrin, och samtidigt utvecklat nya produkter. Vårt mål är 100 % uppfyllelse, samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra produkter när det gäller att ersätta farliga kemikalier – till gagn för våra partner, slutanvändare och kommande generationer.

Kontakt:

Hedebark Andersson Annika Miljöchef
Tel 0325 - 802 62
Fax 0325 - 803 20
annika.hedebark@nexans.com