Pressmeddelanden 2013

RWEs innovationspris 2013 går till Nexans för supraledarprojektet AmpaCity

Världens längsta supraledarkabel har installerats i tyska Essen – ett projekt som slog många rekord.

Mer...

E.ON Netz väljer Nexans markkablar av aluminium

2013-12-16

E.ON Netz har valt en aluminiummarkkabel från Nexans för utbyggnaden av sitt elnät för vindenergi.

Mer...

Successful completion of Nexans’ rights offering of approximately 284 million euros

2013-11-06 Mer...

Ny mellanspänningskabel för nordiskt klimat

2013-11-04

Totaltät och rund för lång livslängd och enkel plöjning.

Mer...

Kabelkampanj tog VM-silver

2013-10-16

2013-10-16 - I Nexans kampanj figurerar en blixtlåsförsedd kokosnöt för att illustrera företagets nya, lättskalade 1 kV Easy-kraftkablar. Nu har kampanjen belönats med silver i VM i direktmarknadsföring. 

Mer...

Nexans resultat tredje kvartalet 2013

2013-10-15

Nexans offentliggjorde i dag finansiell information för tredje kvatalet 2013 och redovisade en omsättning för tredje kvatalet 2013 på 1 655 miljoner euro mätt i aktuella metallpriser.

Mer...

Nexans huvudleverantör till Trafikverket

2013-10-11

3-årigt metallkabelavtal till ett värde av 140 miljoner kronor. Befäster ytterligare Nexans position som ledande järnvägsleverantör.

Mer...

Nexans tilldelas kontrakt för kabelleverans till kinesiskt kärnkraftverk värt 9 miljoner euro

Nexans ska leverera klass 1E LOCA-kablar (K0, K1 och K2) till etapp 2 i uppförandet av Tianwan kärnkraftverk.

Mer...

Statoil väljer Nexans umbilicaler för Gullfaks Rimfaksdalen-projektet i den norska delen av Nordsjön

2013-09-23

Den havsdragna ledningen till Rutil- och Opalfälten är det fjärde projektet som använder Statoils nya standardiserade umbilical-lösning utvecklad av Nexans.

Mer...

Nexans har tecknat sjökabelkontrakt på över 120 miljoner euro med Scottish Hydro Electric Transmission

2013-08-27

C/S Nexans Skagerrak ska installera Nexans sjökablar på stort havsdjup för att skapa en ny viktig högspänningslänk för Skottland.

Mer...

Nexans har fått i uppdrag att tillverka EHV-kraftlänkar för utbyggnad av europeiska stamnät

2013-08-19

Nexans ska leverera 380 kV-kraftledningssystem till två europeiska stamnätsföretag, italienska Terna och grekiska Amprion.

Mer...

Nexans tecknar kontrakt med OneSubsea om leverans av kraft- och umbilicalkabel till ExxonMobils oljefält Julia på djupvatten i Mexikanska golfen

2013-08-19

Nexans har tilldelats ett stort kontrakt av OneSubsea för att konstruera, tillverka och leverera en integrerad kraft- och umbilicallösning med termineringsutrustning till Exxon Mobils utbyggnad av oljefältet Julia i Mexikanska golfen.

Mer...

Nexanskoncernens halvårsresultat 2013

2013-07-25

Nexans styrelse, under Frédéric Vincents ordförandeskap, godkände vid styrelsemötet den 24 juli 2013 koncernens redovisning för första halvåret 2013.

Mer...

Ramavtal om kabelleverans, värt 36 miljoner euro, med belgiska järnvägsföretaget Infrabel

2013-06-17

Nexans ska leverera merparten av Infrabels behov av 1kV-distributionskablar under de nästkommande två åren.

Mer...

Nexans levererar viktig EHV-kraftlänk till Coca Codo Sinclairs vattenkraftsprojekt i Ecuador

2013-06-10

2013-05-30 – Nexans har tilldelats ett kontrakt av kinesiska Sinohydro Corporation för leverans av en viktig EHV kraftledningskabel till Coca Codo Sinclairs vattenkraftverk i Ecuador.

Mer...

Danska sjukhus väljer Nexans som partner för nästa generation av fiberoptiska nätverk

2013-06-10

Nexans Denmark och Region Midtjylland har slutit ett flerårigt ramavtal om leverans av 10 000 Ethernet-mikroswitchar.

Mer...

Nexans utbud av installationskabel har certifierats av Singapore Green Building Council

2013-05-17

Nexans är först ut bland världens kabelproducenter att erhålla Singapore Green Building Councils prestigefyllda certifiering för sina installationskablar.

Mer...

Subsea 7 tar Nexans DEH-system djupare än någonsin

2013-05-17

Nexans har vunnit ett kontrakt värt 25 miljoner euro till Subsea 7 på tillverkning av direktverkande elvärmesystem för undervattenspipelines.

Mer...

Nexans kablar ska förstärka Beijings högspänningsnät

2013-04-29

Nexans har tilldelats ett kontrakt värt 11 miljoner euro avseende leverans av ett högspänningssystem som ska hjälpa Beijing Electric Power Corporation att skapa förutsättningar för framtida utveckling och utbyggnad av kraftöverföringsnätet i Kinas huvudstad.

Mer...

Genombrott för Nexans på den malaysiska offshoremarknaden med umbilicalorder för ett utbyggnadsprojekt på F29-fältet

2013-04-29

Nexans har fått ett genombrott på Malaysias offshoremarknad  genom tilldelningen av ett större kontrakt från Persada Engineering. Kontraktet gäller leverans av en elektrohydraulisk umbilical till Sarawak Shell Berhads utbyggnad av F29-fältet.

Mer...

Finansiell information – Första kvartalet 2013

2013-04-25

2013-04-25 – Nexans offentliggjorde i dag finansiell information för första kvartalet 2013 och redovisade en omsättning på 1,668 miljarder euro eller 1,130 miljarder euro mätt i fasta metallpriser.

Mer...

Nexans’ 2012 Registration document - Mixed Shareholders’ Meeting of May 14th, 2013

2013-04-04

Nexans’ 2012 Registration document has been registered with the AMF (Autorité des Marchés Financiers) on April 3, 2013. Nexans Mixed Shareholders’ Meeting will be held on Tuesday, May 14th, 2013 at 3.00 pm in the Claude Levi-Strauss theatre of the quai Branly museum.

Mer...

Typprovning av nyutvecklad supraledarkabel för AmpaCity-projektet avslutad med framgång

Med överlämningen av testcertifikatet för ett kabelsystem med högtemperatursupraledare (HTS) den 11 mars 2013 avslutade Nexans och RWE Deutschland AG den 18 månader långa utvecklingsfasen i AmpaCity-projektet.

Mer...

Nexans offentliggör bildandet av Nexans Foundation

2013-03-26

Nexans tillkännagav i dag att företaget bildat stiftelsen Nexans Foundation – en gemensam plattform för företagets alla sponsringsaktiviteter.

Mer...

Nexans levererar mellan-
spänningskablar till havsvindparken Westermost Rough

2013-03-18

Ny avropsorder från ramavtalet mellan DONG Energy A/S och Nexans
 

Mer...

Nexans resultat för 2012

2013-02-07

2013-02-07 - Nexans årsredovisning för 2012 godkändes vid styrelsens möte den 6 februari 2013, med Frédéric Vincent som ordförande.

Mer...

Nexans tilldelas sjökabelkontrakt värt över 80 miljoner euro för kanadensiskt vattenkraftsprojekt

Nexans har av Nalcor Energy tilldelats ett kontrakt på över 80 MEUR gällande en havsförlagd högspänningsledning i den kanadensiska provinsen Newfoundland och Labrador.

Mer...