Vanliga frågor och svar om brandsäkra kablar (LFH-kablar)

Airport hallSäkerheten är en viktig fråga, och problemet med inomhusbränder är ofta underskattat. Gas- och rökutveckling är den vanligaste orsaken till brandrelaterade dödsfall. 1950 var den genomsnittliga tiden från antändning till övertändning 15 minuter. Nu kan livshotande tillstånd inträffa efter 3 minuter. Den här förändringen beror på den ökade mängden plast i våra hushåll.

Slutsatsen är enkel: för att rädda liv är det viktigt att försöka minska rök- och gasbildningen och att underlätta räddningsinsatser. Den ökade användningen av plast under de senaste 50 åren har emellertid lett till mycket kortare utrymningstider.

Bränder medför också stora ekonomiska förluster.

Mot bakgrund av kundernas efterfrågan och behovet av att öka brandskyddet har Nexans utvecklat halogenfria, brandhärdiga kablar som både fördröjer brandspridning och minskar värmeutveckling, och med mycket låga utsläpp av rök och farliga gaser. De här kablarna bidrar till längre utrymningstid och en mindre skadlig miljö för räddningspersonalen.
 

1. Hur kan brandsäkra kablar bidra till brandsäkerheten?

2. Har mängden kablar som är installerade i en byggnad någon betydelse jämfört med andra produkter?

3. Är inte brandsäkra kablar svåra att få tag i, och dessutom dyrare än standardkablar?

4. Är det sämre strömstyrka på brandkablar jämfört med standardkablar? Har de lägre kapacitet än standardversionen?

5. Är utbudet av brandkablar lika heltäckande som för standardkablar?

6. När har man mest att vinna på att öka brandsäkerheten genom installation av brandsäkra kablar?

7. Kablar installeras oftast i väggar. Varför ska brandsäkra kablar användas?

8. Brandsäkra kablar krävs inte enligt nuvarande installationsstandarder och lagstiftning. Varför ska jag installera sådana?

 

 

1. Hur kan brandsäkra kablar bidra till brandsäkerheten?

People in the officeHuvudorsaken till dödsfall vid inomhusbränder är rökbildning och farliga utsläpp som minskar möjligheterna att rädda sig ur en byggnad, och som skadar egendom långt utanför det brandhärjade området. Kablar är mycket viktiga i såväl det aktiva som passiva brandskyddet. Brandresistenta kablar är en viktig del i alla larmsystem. Att minska rökutvecklingen och syrainnehållet i de ämnen som frigörs är avgörande kriterier i valet av material som, vid en eventuell brand, ska minska skadliga gaser och underlätta en utrymning. Det är viktigt att utvecklingen av tät rök och skadliga ämnen är så låg som möjligt under en brand eftersom de flesta dödsfall vid en brand orsakas av att man andas in skadliga gaser. Det är alltså angeläget att minska exponeringstiden för dessa gaser genom att skapa förutsättingar för en säker utrymning med bästa möjliga sikt. Brandsäkra kablar ger mindre tät rök och gasutsläpp, förhindrar flamspridning och minskar värmeutveckling. En färsk studie vid ett av de mest kända universiteten som specialiserat sig på brandteknik visade med hjälp av en simulering att kablar har en viktig roll när det gäller utsläpp och utrymning.

[Upp]

 

2. Har mängden kablar som är installerade i en byggnad någon betydelse jämfört med andra produkter?

Kablar finns överallt i vår omgivning, och är för det mesta osynliga när de väl är installerade. De dras i golv och väggar och förbinder rum med varandra. Vid en eventuell brand kan kablar därför bidra till att branden sprids till hela byggnaden genom kabelsystemet. Mängden kablar i moderna byggnader är förvånansvärt stor på grund av den snabba tekniska utvecklingen (elapparater, telefoner, datoranslutningar ...). På många kontor och i många butiker har det tillkommit kablar för att uppgradera IT-näten eller uppfylla nya elsäkerhetsnormer. Alla dessa kablar utgör ett betydande bränsle vid en eventuell brand. 1950 var den genomsnittliga tiden från antändning till övertändning 15 minuter. Nu kan livshotande tillstånd inträffa efter 3 minuter. Den här förändringen beror på den ökade mängden plast i våra hushåll.

Den ökade användningen av plast de senaste 50 åren har lett till betydligt kortare utrymningstider. Alla ansträngningar för att minska utsläpp av skadliga ämnen är därför viktiga.

Användning av Alsecure®-kablar i byggnader med hög brandrisk bidrar till säkerheten både för personer och egendom.

[Upp]

 

3. Är inte brandsäkra kablar svåra att få tag i, och dessutom dyrare än standardkablar?

hospitalHalogenfria kablar har funnits att köpa i de flesta europeiska elfackbutiker i många år nu. Tveka inte att kontakta vår försäljningsavdelning för att få en lista över återförsäljare på din ort.

Kablar med dessa brandskyddande egenskaper kostar förstås mer än standardkablar. Genom ständig utveckling av processer och material arbetar Nexans på att minska prisskillnaden så att den ska bli försumbar i jämförelse med kostnaden för elinstallation och byggnation.

[Upp]

 

4. Är det sämre strömstyrka på brandkablar jämfört med standardkablar? Har de lägre kapacitet än standardversionen?

Brandsäkra kablar har samma prestanda som standardkablar. De brandhärdiga versionerna av standardkablar har, vare sig det rör sig om kraft- eller telekomkablar, identiska elektriska egenskaper. De har samma strömstyrka och samma kapacitet som standardkablar och även samma drifttemperaturer och protokoll.

[Upp]

 

5. Är utbudet av brandsäkra kablar lika heltäckande som för standardkablar?

Utbudet av brandsäkra kablar täcker in alla spänningsnivåer och telekomapplikationer som installeras i byggnader nu för tiden, bland annat:

  • elkablar 300/500 V – 450/750 V – 0,6/1 kV
  • datakablar Kat. 6 – Kat. 6e – Kat.7
  • telekomkablar
  • brandlarmskablar
  • nödströmskablar

[Upp]

 

6. När har man mest på att vinna på att öka brandsäkerheten genom installation av brandsäkra kablar?

shopping centreAlla tillämpningar vinner på användning av brandsäkra kablar tack vare minskad miljöpåverkan när de så småningom tas ur bruk.

I vissa situationer är det också extra viktigt med ökad brandsäkerhet.

Brandsäkra kablar är framtagna för bland annat shoppingcenter, diskotek, biografer, teatrar, kontor, hotell, offentliga byggnader, skolor, museum, historiska byggnader, bibliotek, datacentraler och andra offentliga byggnader som kräver extra brandskydd.

Det finns även brandsäkra kablar som uppfyller särskilt höga krav, som i tunnelbanor, äldreboenden, fängelser, förskolor, höghus och sjukhus.

[Upp]

 

7. Kablar installeras oftast i väggar. Varför ska brandsäkra kablar användas?

Alla tillämpningar vinner på användning av brandsäkra kablar tack vare minskad miljöpåverkan när de så småningom tas ur bruk. Fördelarna är uppenbart ännu större när denna egenskap paras med högre brandsäkerhet genom låga utsläpp av rök och farliga gaser.

Varje byggnad innehåller såväl brandskyddade som oskyddade installationer. Trots att brandsäkra kablar är enkla att identifiera måste större fokus läggas på att undvika installation av standardkablar i stället för brandsäkra varianter.

[Upp]

 

8. Brandsäkra kablar krävs inte enligt nuvarande installationsstandarder och lagstiftning. Varför ska jag installera sådana?

Brandsäkra kablar föreslås redan som ett alternativ i de flesta nuvarande installationsstandarder. Ansvaret att välja och installera brandsäkra kablar ligger hos arkitekter och elingenjörer, med beaktande av byggnadstyp och brandrisk. Problemet med inomhusbränder är ofta underskattat.

Gas- och rökutveckling är den vanligaste orsaken till brandrelaterade dödsfall. 1950 var den genomsnittliga tiden från antändning till övertändning 15 minuter. Nu kan livshotande tillstånd inträffa efter 3 minuter. Den här förändringen beror på den ökade mängden plast i våra hushåll. Den ökade användningen av plast under de senaste 50 åren har lett till betydligt kortare utrymningstid.

Att minska utvecklingen av rök och farliga gaser bidrar alltså till att rädda liv och till att underlätta räddningstjänstens arbete.