Miljö- och kvalitetsarbete hos Nexans Sweden

Arbetet med att miljöanpassa produkterna pågår kontinuerligt. Vi säkerställer produktkvaliten genom fortlöpande kontroller från mottagning av råvaror via tillverkningsprocesserna till kontroll av färdiga produkter.