Miljöbedömning av produkter

För samtliga våra produkter har vi internt upprättat miljödeklarationer, så att du ska kunna försäkra dig om att de ingående materialen följer dina miljökrav. 

I dag finns dessutom flera olika externa organisationer som miljöbedömer byggmaterial och produkter så att inte material som är skadliga att framställa, hantera och leva med byggs in i fastigheter. På den svenska marknaden finns Byggvarubedömningen och SundaHus för miljödömning av byggvaror.

 

Miljövarudeklarationer

För att uppnå bästa installations- och driftsegenskaper konstrueras våra installationskablar med sofistikerade material i både isoleringar och ledare. Kablarna innehåller också material för fukttätning, bättre draghållfasthet, utfyllnad mellan ledare, märkning och armering.

Försäkra dig om att våra material följer dina miljökrav! Ta del av kablarnas miljövarudeklarationer. Du hittar länk till våra miljövarudeklarationer i block till höger.

 

Byggvarubedömningen

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman och tagit fram en standard för miljöbedömning av varor. De tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. 

 

SundaHus

SundaHus tillhandahåller systematiserad databaslagrad information om produkter och tjänster för miljö- och hälsovärdering av byggvaror. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen.