Vad förväntar du dig när du bygger "grönt"?

Som situationen ser ut i dagsläget, där byggbranschen ensamt står för 40 % av världens energiförbrukning, börjar aktörer på alla nivåer på denna marknad att satsa på hållbara byggnader.

En hållbar byggnad är:

Reden komfortabel, säker och trygg miljö att leva och arbeta i,  

Bleuutformad för att vara energieffektiv, med optimerad energiförbrukning under hela livslängden,

Greenutformad och byggd för minimal miljöpåverkan under hela livscykeln, inklusive koldioxidavtrycket.

Nexans lösning på dessa utmaningar ligger i en kombination av flera produkter och tjänster för alla typer av byggnader – bostäder, offentliga byggnader, kontor och industrianläggningar.

IDÉ VISION

 
  value chain green building
UTFORMNING OCH VAL AV PRODUKT
 
  value chain green building
VAL AV VARUMÄRKE

Entreprenörer
Fastighetsägare

“Jag vill ha en LEED®-certifierad hållbar byggnad som höjer värdet på fastigheten.”

Arkitekter och teknikkonsuler

“I min tekniska specifikation behöver jag kunna säkerställa byggnadens brandsäkerhet och energieffektivitet och samtidigt se till att vi uppnår LEED®-certifiering”

Återförsäljare och installatörer 

“Jag vill ha kvalitetsprodukter från en pålitlig leverantör och jag vill ha prisvärda lösningar för slutanvändarna. “

 

KONSTRUKTION OCH INSTALLATION  
  value chain green building
ATT BO I 
BYGGNADEN
 
  value chain green building
SLUTET AV 
LIVSCYKELN

Elinstallatörer och byggföretag

“Jag vill ha lättinstallerade produkter och kunna hantera avfallet under byggnationen.”

Slutanvändare

“Jag vill ha en säker bostadsmiljö med låga energiräkningar..”

Fastighetsägare 

“Jag eftersträvar minsta möjliga påverkan på miljön när jag renoverar”