Miljövänliga lösningar

Energieffektiva lösningar - grön blomma

Alla produkter i vår omgivning påverkar miljön på ett eller annat sätt, från det att råvaran utvinns till återvinnings- eller skrotningsögonblicket. Nexans tar hänsyn till livscykeln i sina produkter och har ambitionen att – i alla delar av förädlingskedjan – köpa rätt material och förse aktörerna som utformar hållbara byggnader med rätt information.

Med våra ”à la carte-lösningar” kan vi erbjuda tjänster och support för att minska kablarnas miljöpåverkan eftersom vi ser till hela livscykeln.