Certifiering för hållbara byggnader

Lösningen på miljöklassning av byggnader: Hållbara byggnader

Byggsektorn i Europa står för en stor del av den globala uppvärmningen och energiförbrukningen. Det är alltså inte förvånande att hållbar byggnation står i fokus för alla intressenter på olika nivåer i ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Fastighetsägare, teknikkonsulter och arkitekter söker hela tiden nya strategier för att leverera hållbara byggnader och strukturer som lockar hyresgäster och fastighetsköpare samtidigt som man maximerar det ”gröna värdet”.

Ett av de bästa sätten att nå målsättningarna för hållbarhet i byggnader är att följa de certifieringsprogram för Green Buildings som finns på olika håll i världen, till exempel HQE® Green Star, Green Mark osv. De två internationellt mest spridda och använda programmen är LEED (från USA) och BREEAM (från Storbritannien) .

En produkt i sig kan inte vara LEED- eller BREEAM-certifierad, men den kan absolut bidra till att byggprojektet uppnår de poäng per kategori som krävs för en certifiering. Kontakta oss för mer information om hur Nexans utbud kan bidra till att ditt projekt får fler poäng.

 

BREEAM®-certifiering
 BREEAMs 10 poängkategorier
Ledning och styrning  
Hälsa och inomhusmiljö  
Energi
Check green building criteria
Transporter  
Material
Check green building criteria
Avfall
Check green building criteria
Vatten  
Markanvändning  
Ekologi  
Föroreningar  
 
LEED®-certifiering
Från 5 till 12 LEED-kategorier
Hållbart platsval  
Vatteneffektivitet  
Energi och atmosfär
Check green building criteria - LEED
Material och resurser
Check green building criteria - LEED
Inomhusmiljö  
Innovation
(extrapoäng)
Check green building criteria - LEED
Regional prioritet
(extrapoäng)
Check green building criteria - LEED
Närmiljö
utveckling
(3 kategorier)
 
Bostäder
(2 kategorier)