Gröna trummor

Program för hantering av trummor och miljövänligare trummor
(PEFC™-certifierade)

Certifikat gröna trummor

  • Certifierat trä i Nexans kabeltrummor

2010 var Nexans först ut bland kabeltillverkarna med PEFC™-certifierade kabeltrummor. Nu är Nexans program för gröna trummor certifierat både enligt PEFC (Europa) och FSC (globalt). PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) och FSC (Forest Stewardship Council) är organisationer som arbetar för ett hållbart skogsbruk genom oberoende tredjeparts-certifiering. De verkar på alla nivåer inom skogsnäringen för att främja bra metoder och säkerställa att träbaserade produkter framställs på ett ekologiskt, socialt och etiskt hållbart sätt.


    

  • Returprogram för trummor

På kundernas begäran har Nexans skapat ett system för trumreturer via en utsedd logistikleverantör. De återlämnade trummorna repareras och rengörs för att sedan återanvändas (eller i vissa fall återvinnas).