PEP Ecopassport®: miljödeklaration av produkter

PEP Ecopassport® fungerar som ett miljöid-kort för produkten, baserat på ett standardiserat, tillförlitligt och erkänt program. ”Miljöpasset” redovisar resultatet av en utvärdering av produktens miljöpåverkan, beräknad genom en livscykelanalys (LCA).

Den här metoden mäter produktens påverkan på luft, vatten, mark och naturresurser under hela produktlivscykeln, från råvaruutvinning till skrotning.

PEP Ecopassport® uppfyller kraven för miljödeklarationer typ III beskrivna i standarden ISO 14025. All  PEP Ecopassport® är registrerade i PEP Ecopassport®-programmet.

PEP är ett användbart verktyg för offentliga och privata entreprenörer och byggkonsulter som arbetar med hållbara byggnader, men också för komponenttillverkare som vill utveckla miljövänliga produkter och system..

   

2013

I dagsläget finns det mer än 1 000 produktspecifikationer med en PEP-deklaration: SIWOKUL, Energyflex, Alsecure, Easyfils, LAN-kablar m.fl.