Återviningsanläggningar

Med 30 års erfarenhet av insamling och återvinning av uttjänta kablar och kabelproduktionsspill kan Nexans erbjuda ett komplett återvinningssystem.

2008 var Nexans med och grundade Recycable,  där företaget äger 36 % av aktierna, för att tillhandahålla ett heltäckande återvinningssystem. Företaget ägs tillsammans med Sita, ett dotterbolag till Suez Environnement .Koppar- och aluminiumgranulat från nedmalda kablar smälts ned, och vissa plaster får nytt liv i fasadbeklädnader, trottoarkanter och vägkoner.

Tack vare denna exklusiva stränggjutningsprocess vid anläggningen i Lens (Frankrike) använder Nexans i snitt 10 000 ton återvunnen koppar per år.

Service för våra kunder

Nexans kan via Recyclable erbjuda insamling och hantering av gamla uttjänta kablar enligt miljöbestämmelserna.