Lösningar för en hälsosam och säker miljö

Miljövänliga lösningar
Den främsta orsaken till dödsfall vid inomhusbränder är rökbildning och farliga utsläpp som kraftigt minskar möjligheterna att rädda sig ur en byggnad, och som ger skador långt utanför det brandhärjade området. Kablar är mycket viktiga i såväl det aktiva som passiva brandskyddet. Elkablar ska på ett tillförlitligt sätt sörja för eltillförsel och informationsöverföring, och kan bidra till att förlänga utrymningstiden vid bränder.

Som ett alternativ till standardkablar erbjuder Nexans halogenfria kablar som förbättrar brandsäkerheten.

Halogenfria kablar innebär att tiden för utrymning ökar och att räddningspersonalens arbete underlättas tack vare låg rökbildning och minskade utsläpp av farliga gaser.

Mer information