Energieffektiva lösningar

Optimera din energieffektivitet med Nexans EcoCalculator

Energy efficiency solutions
Nexans EcoCalculator hjälper dig att hitta den bästa kabellösingen för att spara energi och minska CO2-utsläppen under den installerade kabelns livslängd.

EcoCalculator är ett webbaserat verktyg som visar på möjliga besparingar om du väljer en kabel med större ledararea. Våra kunder kan enkelt beräkna hur stor energibesparing de kan uppnå genom att installera en sådan kabel..

Besparingen blir särskilt intressant med en payoff-tid på ett till två år för kablar med större ledararea. Dessa besparingar beräknas och presenteras enligt tre kriterier för hållbar utveckling:

Save CO2
  • Miljö: EcoCalculator räknar ut hur mycket energi du sparar i kWh och hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter.
     
Save Energy
  • Ekonomi: Om priset på alla kablar och elkostnaden inkluderas kan EcoCalculator även räkna ut hur lång tid det tar innan investeringen återbetalar sig (ROI). ROI baseras på skillnaden i pris och energiförluster mellan en standardledararea och en större ledararea.
     
Protect life
  • Säkerhet: En alternativ lösning med halogenfria kablar presenteras alltid om sådan finns tillgänglig.