Nexans lösningar

Pålitliga och säkra kraftlösningar som uppfyller högt ställda krav och sänker ägandekostnaden för elnätet.

Oavsett om det gäller krafttransmission i luften, till havs eller på land har Nexans en lösning som tillgodoser dina behov. Vi har experter på alla kontinenter vars uppgift är att hjälpa dig, inte bara genom att föreslå rätt produkter, utan också genom att erbjuda de mest avancerade lösningarna och tjänsterna utifrån dina sammantagna behov..

För att minska totalkostnaderna ser vi till helheten, från tidig designfas till nedmontering och skrotning. Vårt utbud av tjänster sträcker sig från grundläggande lösningar till totalentreprenadsprojekt och även uppföljning efter installationen, som exempelvis:

 • Förstudier och nätverkssimulering Cable installation in Qatar
 • Teknikutveckling, certifieringar
 • Tillverkning, transport och logistik
 • Kompletta anläggningsarbeten
 • Installation, test och idriftsättning
 • Utbyggnad och renovering av ditt elnät
 • Råd, felsökning, förebyggande och korrigerande underhåll, övervakningsteknik
 • Utbildning
 • Borttagning av gamla installationer och återvinning 

Med vår höga tillverkningskapacitet och med experter i alla världens regioner kan vi leverera högsta märkspänning och effektklass.

Vi går i bräschen och har uppnått flera historiska milstolpar genom att hela tiden flytta fram gränserna för vad som är tekniskt möjligt för markkabellösningar. Här är bara några exempel:

 • Leverans och driftsättning av de första oljefyllda högspänningskablarna på 132 kV på 1920-talet.
 • Fullt certifierat 420 kV PEX-system sedan 1980-talet
 • Leverans av världens längsta 245 kV-ledning för växelström
 • Konstruktion, leverans och installation i tättbebyggd stadsmiljö genom användning av supraledare för att uppnå högsta märkspänning och effektklass
 • Längsta 500 kV-ledningen i en tunnel
 • Första 420 kV-förbindelsen (AC) mellan två länder
 • Beprövade och tillförlitliga tillbehör
 • Den mest kompakta konstruktionen av markkablar med extra högspänning (EHV)
 • Icke-oljefyllda tillbehör upp till 550 kV
 • Innovativa installationsmetoder
 • Etc

HVDCNexans har framför allt ett starkt fokus på kvalitetsstandarder, hälsa och säkerhet och på att förbättra miljöskyddet genom livscykelhantering och miljövänliga produkter.

Samtliga högspänningskablar i Nexans sortiment är skräddarsydda för olika kundprojekt. Bland de senast utvecklade produkterna kan nämnas: halogenfria brandbeständiga kablar (HFFR), aluminiumskärmar, ledningar med isolerade ledare, icke-oljefyllda tillbehör, extruderade likströmskablar för högspänning och supraledare, säkra oljefyllda termineringar för utomhusbruk.