Exportkabel till Rio Amoya, en vattenkraftsdamm i Colombia

Projektbeskrivning 

  • Siemens fick i uppdrag av Isagen att installera turbiner och elsystem för en ny damm.
  •  En kvalificerad Nexans-utbildad arbetsledare svarade för att alla kablar och tillbehör installerades säkert och enligt certifieringskraven.

Kundens utmaningar

  • Den nya dammen är belägen i tät djungel.
  • Installationen behövde övervakas och kvalitetssäkras av en expert som talar spanska och är bekant med terrängen.

Nexans lösningar

  • Som en mångårig partner till Siemens hade Nexans redan tidigare levererat aluminiumkabel i toppklass för 115 kV (800 m2) med skärmar av aluminiumband och flexibla torra gasisolerade transformatoranslutningar.
  • Kvalificerad arbetsledning säkerställde att kabeln installerades korrekt, till kundens fulla belåtenhet.