Längsta nedgrävda 500 kV-ledningen mellan två transformatorstationer i Shanghai

Projektbeskrivning 

  • Nexans tillverkade och grävde ned en 17 km lång 500 kV-kraftledning mellan de två transformatorstationerna Shibo och Sanlin i Shanghai, den första PEX-isolerade kabeln av denna storlek i ett stadsnät.

Kundens utmaningar:

  • Tiden var en avgörande faktor eftersom det nya nätet skulle vara installerat till världsutställningen i Shanghai 2010.
  • Den underjordiska tunneln sicksackade sig genom staden, vilket krävde över 100 perfekta kopplingar, och skulle dessutom passera under Huangpu-floden.
  • Den täta stadsmiljön krävde noggrann planering och logistik.
  • Utbildning var en viktig del inför det framtida underhållet..

Nexans lösningar

  • Tre separata 17-kilometerslängder lades i kabeltunneln.
  • Kabeln var metallskärmad med en aluminiumlaminering, en lösning som väger mycket mindre än en konventionell blyskärmad.
  • Kabeln drogs på rekordtid genom datorstyrning.
  • Nexans övervakade projektet och höll kurser i vårt utbildningscenter.