Nexans levererar världens längsta supraledare till LIPA i USA

Projektbeskrivning 

  • En 600 meter lång kabel, som klarar upp till +200 °C, förbinder två transformatorstationer i Long Island Power Authoritys testanläggning.
    • Överföringskapaciteten ligger på 600 MVA – det vill säga tre gånger mer än i befintliga ledningar med samma förutsättningar.

Kundens utmaningar

Elnätet började bli föråldrat samtidigt som elbehovet hade ökat kraftigt, och det fanns ingen möjlighet att göra anläggningsarbeten i en ny en korridor.

Nexans lösningarLIPA_cable_sample_red

  • Nexans konstruerade och tillverkade kabeln och anslutningarna, inklusive kryohöljet, baserat på våra erfarenheter av teknologin för överföring av flytande gas.
  • Kabeln klarar höga inner- och omgivningstemperaturer samt längdvariation (cirka två meter för varje 600 meterssektion).
  • Ett fortsättningsprojekt som använder yttrium-baserade ledare kommer att ge väsentligt lägre kabelkostnader.