Avancerad installation för Abu Dhabi Electrical Authority

Projektbeskrivning

  • För att tillgodose en miljonstads energibehov har Nexans installerat den hittills största och tyngsta 420 kV-kabeln.

Kundens utmaningar

  • Eftersom länken krävde flera olika installationsmetoder (kanaler, nedgrävning och betongtråg) krävde kunden omfattande långtidstest.
  • De förväntade sig att Nexans skulle ta fullt ansvar för anläggningsarbeten, leverans och installation av alla kablar och tillbehör med full kvalitetssäkring.
  • Kabeldiken var inte tillåtna över vissa vägar, och damm och hetta ställde också till problem.

Nexans lösningar

  • Nexans åtog sig fullt ansvar för projektet och avdelade ett team på plats för att sköta kontakterna med kunden och underleverantörerna.
  • Styrd borrning användes för att installera 400 meter långa flexibla rör, vanligtvis på 30 meters djup.
  • Sand och jord från platsen användes som återfyllnad.
  • AC-försedda utrymmen för skarvning.
  • Ständig övervakning innefattade avfallshantering och miljöskydd.