Marknadens utmaningar

En säker kraftöverföring är beroende av...

Med en stadigt växande elförbrukning runtom i världen ställs det stora krav på energibolag och stamnätsoperatörer som har att hantera de ökande problemen med överbelastning, flaskhalsar, säsongstoppar och kostsamma strömavbrott. Detta gör det angeläget att modernisera de befintliga näten och/eller att utöka med nya linjer för att öka driftsäkerheten.

Upprustning och modernisering av befintliga linjedragningar

Market challengesElnätsplanerare vill kunna återanvända befintliga torn och annan utrustning för att spara pengar och tid, och också undvika långa bygglovs- och tillståndsprocesser.

För detta behövs:

 • förbättrade luftledningar med nya ledare som kan öka den strömförande kapaciteten (ampacity) och erbjuda bättre anpassning till säsongstoppar,
 • säker drift vid högre temperaturer, utan att fresta på torn och pyloner, eller orsaka farlig töjning,
 • system för realtidsövervakning, installerade direkt på ledningarna för att ytterligare förbättra kapaciteten och tillförlitligheten i nätet.

Nya ledningar och anslutningar

För att uppnå högre kapacitet till lägre investeringskostnad finns det numera en möjlighet att installera färre torn och längre spann tack vare den senaste generationen av ledare. Dessa har en inre kärna av kolfiber vilket ger lättare vikt, förbättrad mekanisk hållfasthet och god funktion även vid högre temperaturer.

Nexans är expert på elektriska ledare och erbjuder:

 • Totallösningar som garanterar en lång livslängd och underlättar en framtida utbyggnad
 • Egen och välmeriterad FoU-avdelning som forskar fram de mest effektiva och lämpliga materialen
 • Teknisk support för utformning av elnät, val av ledartyp och ledningsövervakning
 • Brett sortiment av noga testade ledare, kompatibla fästelement och utrustning för säker drift
 • Utbildning och på platsen-övervakning under installation
 • Installationsvänliga lösningar
 • Maximering av kostnadseffektiviteten
 • Integrerade lösningar för ett säkert och driftssäkert ”sammanflätat” elnät
 • Globala referenser för optimerade kraftnätsprojekt

För att möta dessa utmaningar erbjuder Nexans ett komplett utbud av kablar och tillbehör för luftburna elnät.