Nexans lösningar

Integrerade lösningar med hög kapacitet och pålitlighet

Nexans tillhandahåller inte bara ledningar för att koppla ihop två punkter i transmissionsnätet. Vi erbjuder även avancerade, integrerade lösningar som optimerar kundernas elnät i många år framöver och tillgodoser elabonnenternas växande energibehov –  vi skräddarsyddar för olika kunders behov.

Fas 1. Våra specialisttjänster börjar med förstudier som utgår från grundläggande parametrar som maxkapacitet, miljömässiga begränsningar, systemförluster, drifts- och underhållskostnader, driftsäkerhet och utbyggbarhet – allt för att utforma den optimala nätverkskonfigurationen.

Fas 2. För uppgradering, utbyggnad och uppförande av nya nät rekommenderar Nexans mer avancerade ledare med många fördelar för kunden. Vi kan erbjuda ett brett urval av ledare vars teknik förfinats med bland annat speciallegeringar och/eller kompositmaterial, och med avancerade konstruktioner som ger:

  • bättre kapacitet och mindre energiförluster i befintliga infrastrukturer
  • bättre kapacitet och minskad töjning i befintliga infrastrukturer
  • färre och lägre torn och/eller längre avstånd mellan dem.

Fas 3. Våra kompletta systemlösningar testas tillsammans med internationella utrustnings- och tillbehörstillverkare och enligt globala standarder. Kablarna  levereras med fullt kompatibla tillbehör och detaljerade installationsanvisningar. Vi kan även erbjuda övervakning av dragning och uppspänning i samarbete med lokala eller internationella partners.

Fas 4. För befintliga luftledningar som ska rustas upp eller nyinstalleras erbjuder vårt CAT-1 Transmission Line Monitoring System dynamisk övervakning i realtid av den faktiska kapaciteten i linorna. Detta sker genom mätning av den mekaniska spänningen i ledarens fria ändar och lokala väderparametrar. Uppgifter om extrakapacitet och tid kvar till maximal spänningssvikt överförs till nätets kontrollcentral och bidrar därmed till ökad effektivitet, säkerhet och driftsäkerhet.

Fas 5. Nexans tar ansvar för miljön och är certifierat enligt ISO14001. Som ett led i miljöarbetet kan vi erbjuda återvinning och bortforsling av gamla ledningar när de nya avancerade ledningarna är på plats.

Fas 6. Nexans fortsätter att utveckla för framtida behov genom ständig innovation inom detta teknikområde. Vi erbjuder kontinuerlig leverans av produkter från våra anläggningar runtom i världen, och med vårt övervakningssystem kan vi bidra till de bästa driftsresultaten för ditt nät.