Nexans avancerade Aero-Z®-design

Nexans advanced Aero-Z® designDen kompakta Z-formade ledarkonstruktionen kombinerad med ovanstående högkapacitetsledare erbjuder

  • en enastående förbättring av linans kapacitet
  • enklare installation, och
  • maximerad kostnadseffektivitet för våra kunder.