Cat-1 – övervakning av luftledningskapacitet

Secure Cat-1 line monitoringCAT-1-system för realtidsövervakning kan snabbt och enkelt installeras på både befintliga och nya linor. Systemen mäter omgivande väderparametrar och samlar in uppgifter om mekanisk ledningsspänning. Detta är viktig information som sedan bearbetas och vidarebefordras i realtid till operatörens övervakningssystem (SCADA), med indikationer på hur mycket ytterligare kapacitet och töjning som linan på ett säkert sätt kan klara inom ledningens temperaturgränser. Med hjälp av stegrande varningar när gränsvärdena närmar sig bidrar CAT-1 till att öka driftsäkerheten i nätet och ger information som underlättar för elbolagen att rycka ut snabbt och undvika allvarliga problem.

Över 300 CAT-1-system har redan installerats i nordamerikanska och europeiska stamnät för att förmedla information om ledningsstatus och förbättra tillförlitligheten och kapaciteten i näten.