Nexans avancerade Aero-Z®-design

Nexans advanced Aero-Z® designSamtliga ovanstående ledare kan också levereras med en kompakt design bestående av Z-formade sammanvävda trådar. Jämfört med de traditionella runda ledarna har dessa fördelar som lägre motståndseffekt, minskad risk för galoppering, minskade smörjförluster (vilket bromsar invändig korrosion) och minskad snöansamling. Dessutom ökar den strömförande kapaciteten med cirka 20 % (beroende på luftledningens konstruktion) vid motsvarande diameter och strömvärmeförlusten minskar med 15 % vid samma ampacity (strömförande kapacitet).

Aero-Z® har likvärdiga tillbehör och kan installeras med samma metoder och med samma utrustning som konventionella ledare.
Nexans utvecklade och började sälja Aero-Z® redan på 1970-talet, en innovation som revolutionerade elmarknaden och fortfarande är en av de viktigaste milstolparna som uppnåtts av en europeisk producent.

Afrikansk premiär: Nexans installerade 132 kV Aero-Z-kablar (AlMgSi) på en 264 km lång sträcka mellan Nigeria och Niger. Kombinerat med kapacitiv kompensation innebär detta en total ökning av den elektriska kapaciteten med 75 % mellan de två länderna. Närmare 900 km av samma ledartyp installerades nyligen i Peru för att lösa problem med strömvärmeförluster och koronaeffekter.