Kablar för larm- och säkerhetssystem

Flexibla och säkra lösningar för decennier

Kamera-
övervakning

För säkerhets skull är även kameraövervakningskablarna flamskyddade och halogenfria.
Läs mer

Funktion under brand

Låg rökutveckling är också en viktig brandegenskap.
Läs mer

Brandlarm

Brandsäkra kablar fungerar även om hetta och lågor när dem.
Läs mer

Tillträdesskydd

Hos oss hittar du exakt den kabel som uppfyller alla dina krav.
Läs mer