Marknadens utmaningar

Allt handlar om pålitlighet

Arbetsbord

Det är alltid viktigt att välja kablar av hög kvalitet, inte minst när det gäller larm- och säkerhetssystem. Även små, till synes obetydliga, detaljer gör stor skillnad när det gäller hanterbarhet, funktion och livslängd.

Vi har kablarna du söker

Vi erbjuder dig marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Oavsett om det gäller signalöverföring eller spänningsmatning. För brandskydd kan det kännas extra tryggt att våra kablar finns i utföranden för att möta specificerade brandsäkerhetskrav på installationen.

Säkrare med halogenfritt

Utvecklingen är tydlig, idag finns det inte längre någon anledning, eller några argument, för att välja andra alternativ. Halogenfritt har många fördelar, inte minst att det blir betydligt mindre skador i händelse av brand, vilket i förlängningen innebär en stor ekonomisk fördel.

100 års erfarenhet på köpet

Vi på Nexans forskar, utvecklar och tillverkar kablar för hela världen. För olika miljöer och klimat. Det har vi gjort nu i över etthundra år. När du väljer våra kablar får du därför något mer – vår hängivenhet och all den erfarenhet och kunskap vi byggt upp under decennier.