Kameraövervakning (CCTV)

För säkerhets skull är även kameraövervakningskablarna flamskyddade och halogenfria

Kameraövervakning

Den engelska förkortningen CCTV (Closed Circuit TeleVision) är benämningen på ett lokalt installerat kameraövervakningssystem. Systemet består av kamera, monitor, transmission (kabel), styrsystem och lagringssystem. Vårt sortiment av halogenfria kablar för CCTV innehåller 75 ohm koaxialkabel.

Vi erbjuder dessutom en kombinerad koaxial- och spänningsmatningskabel som optimerar såväl funktion som kabeldragning.

Förläggning och installation

Kablarna är avsedda för fast förläggning inomhus och utomhus enligt SS 424 14 37. Vid förläggning utomhus ska kablarna skyddas mot meknaisk åverkan och starkt solljus. Samtliga kablar uppfyller brandspridningskrav enligt CPR klass Dca s2d2a2.